Branschrådet Svensk Massage

 

Svensk Massage är sedan 1998 en av Sveriges största hälso- och friskvårdsorganisationer. De samlar skolor, företag, organisationer och omrkring 13 000 certifierade massörer och samverkar för att värna om massörers yrkesskicklighet, branschens seriositet och kvalité i alla steg ska presentera.

 
  • Som massagekund har du rätt att ställa höga krav på din massör.
 Välj därför en av Svensk Massage Certifierad massör!

  • Som inköpare av massage- och friskvårdstjänster har du rätt att ställa krav på seriositet och kvalitet. 
 Det garanterar företagarna i Svensk Massage!